Realizacje

Zapoznaj się z naszymi dotychczasowymi realizacjami, które uzyskały pozytywne odbiory budowlane i dziś służą tysiącom Polaków. Wśród ostatnio wykonanych projektów są:

1. Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego w Gliwicach:

 • demontaż torowiska o długości ok. 2,2 km,
 • budowa torów o długości ok. 3,0 km i wbudowanie rozjazdów 4 szt. wraz z podbudową,
 • budowa ok. 340 m2 drogi pożarowej z płyt CBP,
 • budowa żelbetowych kozłów oporowych 5 szt.

2. Budowa magazynu złomu oraz systemu przeróbki żużla w Dąbrowie Górniczej:

 • budowa torów o długości ok 2,2 km i wbudowanie 4 szt. rozjazdów z podbudową,
 • budowa przejazdów kolejowych z płyt CBP o długości ok. 1150 m2
 • budowa przejazdów kolejowych z kostki granitowej o długości ok. 250 m2,
 • budowa żelbetowych kozłów oporowych 4 szt.,

3. Budowa terenu ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza.

W latach 2013 – 2016 wykonaliśmy:

 • remont torowiska rozmrażalni normalnotorowej,
 • remont torowiska rozmrażalni szerokotorowej,
 • modernizację torowiska stalowozu i żużlowozu,
 • odtworzenie torowiska dla inwestycji „Długa szyna”,
 • modernizację torowiska wózka międzynawowego Walcowni Dużej,
 • utrzymanie infrastruktury kolejowej na terenie AMP o/Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice,
 • remonty torowisk zwałowarek,
 • budowę torowiska żurawia bramowego,
 • HK EKO-GRYS – roboty remontowe budowlane i kolejowe,
 • Przedsiębiorstwo Usług Wodnych HKW Sp. z o. o. – roboty remontowo-budowlane,
 • SPEDKOKS z o. o. (Koksownia Przyjaźń) – roboty remontowe, budowlane i torowe,
 • PUK „KOLPREM” Sp. z o. o. – roboty remontowe budowlane wykończeniowe i torowe,
 • ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. – wykonanie składowiska stali, roboty torowe.
 • UNITECH S.A. - roboty torowe i budowlane.

 

realizacje-dekadex-01
realizacje-dekadex-02
realizacje-dekadex-03
realizacje-dekadex-04
realizacje-dekadex-05
realizacje-dekadex-06
realizacje-dekadex-07
realizacje-dekadex-08
realizacje-dekadex-09
realizacje-dekadex-10
realizacje-dekadex-11
realizacje-dekadex-12
realizacje-dekadex-13
realizacje-dekadex-14
realizacje-dekadex-01-01
realizacje-dekadex-01-02
realizacje-dekadex-01-03
realizacje-dekadex-01-04
realizacje-dekadex-01-06
realizacje-dekadex-01-05
realizacje-dekadex-01-07
realizacje-dekadex-01-08
realizacje-dekadex-01-09
realizacje-dekadex-01-10
realizacje-dekadex-01-11
realizacje-dekadex-01-12
reaklizacje-dekadex-01-13
realizacje-dekadex-01-14
realizacje-dekadex-01-16
realizacje-dekadex-01-15
realizacje-dekadex-01-18
realizacje-dekadex-01-17
realizacje-dekadex-01-19
realizacje-dekadex-01-20
realizacje-dekadex-01-21
realizacje-dekadex-01-22
realizacje-dekadex-01-23
realizacje-dekadex-01-24
realizacje-dekadex-01-26
realizacje-dekadex-01-25
realizacje-dekadex-01-28
realizacje-dekadex-01-27
realizacje-dekadex-01-29
realizacje-dekadex-01-30
realizacje-dekadex-01-31
realizacje-dekadex-01-32
realizacje-dekadex-01-34
realizacje-dekadex-01-33
realizacje-dekadex-01-36
realizacje-dekadex-01-35
realizacje-dekadex-01-37
realizacje-dekadex-01-38
realizacje-dekadex-01-39
realizacje-dekadex-01-40
realizacje-dekadex-01-41
realizacje-dekadex-01-42
realizacje-dekadex-01-43
realizacje-dekadex-01-44
realizacje-dekadex-01-46
realizacje-dekadex-01-45
realizacje-dekadex-01-48
realizacje-dekadex-01-47
realizacje-dekadex-01-49