Roboty ziemne

dźwig koparki w trakcie pracy

W obrębie świadczonych przez Dekadex usług są kompleksowe roboty ziemne, takie jak:

 • rozkopy terenu,
 • wykopy na wyznaczonym terenie,
 • usuwanie starych nawierzchni,
 • transport gruzu, gruntu naturalnego,
 • wyrównywanie terenu,
 • niwelowanie terenu,
 • nasypy.

Kształtowanie terenu pod nowe inwestycje to nieodłączny element każdej budowy. W Dekadex specjalizujemy się w przygotowywaniu dowolnej jakości parceli pod drogi, ścieżki, mosty i inne obiekty drogowe. Na życzenie Klienta możemy również podjąć się utrzymania wykonanej przez nas infrastruktury drogowej w dobrej kondycji. Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów!

 

Roboty brukarskie i drenażowe

Oprócz typowych robót ziemnych zajmujemy się również pracami brukarskimi i drenażowymi, które polegają na układaniu kostki brukowej pod chodniki i drogi dojazdowe, a także tworzeniem systemów odwodnienia budowli komunikacyjnych. Dzięki nim woda opadowa zostanie skutecznie ujęta i odprowadzona z nawierzchni drogi czy chodnika.


System drenażowy to także:

 • większe bezpieczeństwo użytkowników dróg i innych nawierzchni komunikacyjnych,
 • uregulowanie poziomu tak zwanego zwierciadła wód podziemnych,
 • oczyszczanie wód z zanieczyszczeń zebranych z pasm komunikacyjnych,
 • wyprowadzanie wód poza obręb budowli i ochrona obiektu przed znacznym zawilgotnieniem,
 • odprowadzanie wód do środowiska lub specjalistycznych magazynów wodnych (woda ta nadaje się do ponownego wykorzystania).

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości informacji na temat budowy dróg, chodników i systemów drenażowych.